» نمایشگاه ربات های میسریاب :: ۱۳٩٠/٢/۳
» دیتا شیت رگولاتورهای 7805, 7805k, lm338k :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» المپیاد و مسابقات کشوری رباتیک پیام نور تهران :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» دریافت فرم ثبت نام در کلاس های آموزشی :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» دومین دوره کلاسهای آموزش رباتیک :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» فراز هایی از زندگی کارولوکس :: ۱۳۸٩/٤/٢۳
» کارولوکس پدر رباتیک ایران در گذشت :: ۱۳۸٩/٤/٢۳
» برگزاری کلاس های آموزش رباتیک :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» مسابقات کشوری رباتیک دانشگاه صنعتی اصفهان :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» پیام نوری ها فاتح مسابقات کشوری رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه شدند :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» خوش آمدید :: ۱۳۸۸/۱٠/٤
» آموزش ساخت ربات :: ۱۳۸۸/۱٠/٤